Alapítványunk adószáma: 18891120-1-18 Számlaszáma: 11747006-20197746

Szakképzés

MHGY program bevezetése az intézményünkben:

A társadalmi rehabilitáció elengedhetetlen útja, hogy a fogyatékkal élők a társadalomba a munkaerő-piac szintjén is beilleszkedjenek, ill. előtérbe kerüljön a gyógypedagógia szakterületén a habilitáció. Az elsődleges munkaerőpiacon növendékeink megjelenése esetleges. A másodlagos (támogatott) munkaerőpiacon az értelmi fogyatékos fiatalok gyakran hátrányba kerülnek az egyéb rokkantakkal szemben.

Versenyképességük megőrzésére a pozitív diszkriminációt jelentő szakmai előképzés is hatásos eszköz lehet. A másodlagos munkaerő-piacra bejutni képtelenek számára is jelentős szerepe van a készségfejlesztő speciális szakiskolai képzésnek az életminőség javításában, az otthoni, vagy intézményi tevékenységekre való felkészülésben, illetve a munkavégzés és a munkára nevelés személyiség fejlődésére gyakorolt transzfer hatása sem elhanyagolható.

Intézményünkben 2002-től folyik a tanulók speciális szakképzésben történő felkészítése, addig ezen feladatokat munkára felkészítés jelleggel látta el iskolánk. Jelenleg három képzési területen foglalkoztatjuk fiataljainkat: kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő, amely saját képzési modul alapján történik; parkápoló, valamint takarítói kisegítő munka, amelyeket az NSZFI által kiadott modulok átvétele alapján folytatunk. Ez az iskolatípus az általános iskolára és az előkészítő szakiskolára (9-10. csoport) szervesen épül.

Készségfejlesztő Speciális Szakiskolába elsősorban az intézményünkben végzett tanulók kerülnek felvételre, biztosítva ezzel a tanulók továbbtanulási lehetőségeit. A munkatevékenységet megalapozó folyamatok már az előkészítő 9-10. évfolyamokban megkezdődnek. A munkafolyamatok készség-szintre emelésére azonban a speciális tagozaton kerül sor. Szakképzési évfolyamainkon nem államilag elismert szakmaszerzés (OKJ) folyik, tekintettel a gyermekek értelmi akadályozottságára. A tanulók körében betanított munkára felkészítés, illetve gyakorlati képzés folyik. Kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő: ahol az értelmileg akadályozott tanulók szocializációjának segítése, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, szabályok interiorizált elsajátíttatása, a későbbi rehabilitációs, illetve védett munkahelyeken történő munkavégzés képességének elősegítése a cél.

Olyan egyszerű szakmai tevékenység alapjainak elsajátíttatására helyezzük a hangsúlyt, ami a rehabilitációs és védett munkahelyek legtöbbjében megtalálható. Képessé tesszük tanulóinkat családi körben is végezhető bedolgozói munkára, ami a fogyatékos ember teljesebb életét, a társadalomban és a termelőmunkában való részvételét, ezzel együtt részleges társadalmi habilitációját és rehabilitációját segíti elő. A minimális elméleti ismeretanyag elsajátíttatása elsősorban tevékenységbe ágyazott ismeretszerzéssel történik.

Célunk a tanulók folyamatos szoktatása a termelőmunkában megszokott munkaidő szerinti terheléshez, figyelembe véve a fogyatékos személyiség tűrőképességét és az egyes fogyatékosok egyéni terhelhetőségét. Fontos alapelv az alapfokú iskolában megszerzett ismeretek lehetséges szinten tartása, fejlesztése az egyéni képességek figyelembevételével. A szakiskola mezőgazdasági jellegű tevékenysége két pilléren nyugszik:

  • parkgondozás
  • intézménytakarítás

Az ilyen irányú képzésünket az indokolja, hogy a családi háttérrel rendelkező tanulók túlnyomó részben falusi környezetben fognak élni iskolai tanulmányaik befejezése után. Működési helyünkön a feltételek az agráriumhoz kapcsolódó munkafolyamatok végzéséhez adottak (földterület, üvegházak, gyümölcsös, stb.)
Tevékenységi körünket a 2008-as tanévtől bővítettük a takarítói kisegítő munkafolyamatainak elsajátíttatásával, amely egyszerű betanulást igénylő művelet. Evvel is növelni kívánjuk az életkezdéshez való felkészülést, a tanulók munkaerő-piaci esélyeinek bővülését.

Az MHGY gyakorlat bevezetésének célja, hidat építeni az intézmény közvélemény által zártnak tartott világa, illetve a negatív társadalmi sztereotípiák között.

Bebizonyítani, hogy tanulóink képesek munkájukkal értéket teremteni, ezzel hozzájárulva önálló egzisztenciájuk megteremtéséhez, a szociális esélyegyenlőség megvalósulásához, valamint a társadalmi beilleszkedésükhöz.

További információk a programmal kapcsolatban a www.salvavita.hu weblapon érhetők el.

 

Eseménynaptár
<< ápr 2018 >>
hkscpsv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Események