Alapítványunk adószáma: 18891120-1-18 Számlaszáma: 11747006-20197746

Hírek

Rum-Kastély KARÁCSONYA – 2017

Az intézményi karácsonyváró ünnepséget 2017.12.20-án tartottuk, rendhagyó módon – kihasználva a külső környezeti adottságainkat – az udvaron. Kéréseink meghallgatásra találtak, szemerkélt a hó, nem volt dermesztő hideg, a szél sem fújt, így semmi akadálya nem volt annak, hogy álmaink valóra váljanak. A gyertyafények, égősorok karácsonyfa- és egyéb dekorációk csodálatos körülményeket teremtettek a tanulóink műsorához, melyben főként a zene dominált. Hallhattunk verset, láthattunk jelenetet, de a közös énekek voltak talán a legszebbek, hiszen abban mindenki szerepelt.

Köszönjük a megjelent vendégeinknek, hogy együtt töltötték velünk e szép estét!

Köszönet az intézmény dolgozóinak a szervezésért, sok-sok sütiért!

Külön köszönet a Szombathelyi Tankerületnek és a többi támogatóinknak, hogy „gazdag” ajándékdobozzal távozhattak gyermekeink!

(Marianna Schallenberg, TDK EPCOS, PÓKEMBER, Foki Tamás, Molnár Lídia, Atroplusz KFT, Nagy András, Takács András, Horváth Csilla (1 tábla csokiért vihető), Krisenhilfe Paderborn e.V., Mák Dóri, Sárvár és Vidéke Méhész Egyesület)

Domjánné Éder Marietta
intézményvezető

 

Adventi délutánok – December 4.

Az adventi időben hétfőnként a kollégista tanulókkal karácsonyváró foglalkozásokat tartanak a gyermekfelügyelők, kollégiumi nevelők. A december 4-én tartott karácsonyi ráhangolódás kezdetén közös gyertyagyújtás – énekekkel, versekkel, majd kézműves tevékenységgel folytatják, karácsonyi díszeket készítenek, amivel az osztályokat, csoportszobákat dekorálják.

Egy tábla csoki – ami kettő lett!

2017 december 4-én ellátogatott hozzánk „A szombathelyi 1 tábla csokiért vihető” csoport képviseletében Horváth Csilla és családja.

A gyerekeknek nagy meglepetést szereztek csokoládé ajándékukkal, minden tanulónk kapott két tábla Milka/Boci csokit, amit egy énekkel köszöntek meg az adományozóknak.

Hálásan köszönjük önzetlen segítségüket!

 

Mi is itt vagyunk!

A hagyományosnak mondható, idén második alkalommal megrendezett gála a fogyatékkal élő tehetségek bemutatkozását hivatott szolgálni. A megye több intézményéből érkeztek 2017.12.01-én, a Fogyatékos emberek világnapján megrendezett gálára gyerekek, felnőttek a szombathelyi Weöres Sándor Színházba. A rendezvénnyel a társadalom, a lakosság figyelmét is szeretnék felhívni a sérült emberek értékeire.

A rendezvény szervezését a Vas Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egyesülete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesülete vállalta.

Rum- Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben folyó tehetségnevelésnek az egyik színtere a szakköri keretek között működő tánccsoport. Célunk a sérült gyermekek személyiségének, testi, szellemi fejlődésének biztosítása, a mozgásfejlesztés, az értelmi képességek fejlesztése. Sikerélményhez juttatjuk a tanulókat a megismerési folyamatok során, és segítjük kibontakoztatni az együttműködő képességüket az önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben.  A Holdfény Tánccsoportot szakiskolás fiatalok alkotják, akik a kicsi táncosokkal együtt léptek fel. A Pinokkió című koreográfiában a nagy táncosok próbálják fegyelmezett viselkedésre tanítani a rosszcsont „Pinokkiókat”. Sikerült nekik?

 

 

Rum-Kastély Színkottás zenekara már sok éve működik, de ebben a formában két éve zenélünk együtt. Hetente jövünk össze próbálni, a tanulók mindig nagy lelkesedéssel és örömmel fogadják a fellépési lehetőségeket. Két művet mutattunk be a gálán, L. van Beethoventől az Örömódát, amellyel már karácsonyra készülünk és egy vidám dallamot az Alma együttestől.

 

 

 

A fellépés után megtekintettük a többi intézmény szereplőit, a nézőtér együtt szurkolt a fellépőkkel. A produkciókat a zsűri, St. Martin előadóművész, Rimányiné Kiss Anikó táncpedagógus és Török Gábor művészeti vezető értékelte, ami inkább megerősítés, bíztatás volt, mintsem minősítés. A megérdemelt díjakat, emléklapokat Koczka Tibor, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere adta át. A rendezvényt St. Martin koncertje, és egy finom ebéd zárta a színház éttermében.

Köszönjük a tartós élményt a szervezőknek, támogatóknak!

Domjánné Éder Marietta

intézményvezető

Kedves időtöltésem…

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár 2017. november 21-én lehetőséget adott egy bemutatkozó kiállítás elkészítéséhez. Nem ez az első alkalom, hogy helyet biztosítottak tanulóink munkáinak, alkotásainak bemutatására. A különlegességet az adta, hogy a kiállítás megnyitója után a „Találkozások” projekt keretében beszélgetést folytathattunk azokkal az érdeklődőkkel, akiket megérint a fogyatékos emberek világa (lehetőségeik, mindennapjaik, elfogadásuk, segítésük, integrációs törekvések stb.). A kiállítás osztatlan sikere után olyan szép számmal voltak kíváncsiak előadásunk – beszélgetésünk témája iránt, hogy az előadóteremben nem maradt üres szék. Késő délutánba fordult az idő, mire minden résztvevő választ kapott kérdéseire, érdeklődésére, felvetésére.

Örömmel nyugtáztuk, hogy van érdeklődés- és elfogadási hajlam a fogyatékosok irányába. Kell, hogy megvalósuljanak ezek a kötetlen beszélgetések, mert nélkülük nem lesz valódi, megvalósítható, eredményes találkozás épek és sérültek között.

Külön köszönet a könyvtár vezetőségének önzetlen segítségéért, és Dr. Baráthné Molnár Mónikának, aki mindenben támogatta a rendezvény sikeres megvalósulását.

Sipos Kálmán

A Vaol.hu cikke itt érhető el.

A Szombathelyi TV is forgatott az eseményen. A riport itt érhető el 07:15-től.

Almaszedés Sótonyban

A tanév elején megbeszéltük, hogy idén az osztállyal elmegyünk almaszedésre abból a célból, hogy megismerkedjünk a munkafolyamattal, az ehhez szükséges eszközökkel, Csempeszkopácson pedig besegítettünk a szüretelésbe és a gyümölcsszedésbe.

Egy szép októberi napon, megfelelő ruházatban és kosarakkal felszerelkezve indultunk el a sótonyi almáskertbe.  Megérkezésünket követően kedvesen fogadtak bennünket és megmutatták azt a területet, ahol nekiláthattunk gyűjteni a szép piros gyümölcsöket.  Leszedtük a fáról az érett almákat, és óvatosan helyeztük őket a kosárba, nehogy megsérüljenek. A teli kosarakat a sor végére vittük, ahol autóba raktuk őket. Amikor végeztünk a munkával, a szép napos időben sétáltunk a kertben, és több fajta almát ismertünk meg. 

Miután hazaérkeztünk kiválogattuk a sérült almákat, amiből másnap az osztály örömére almás lepényt sütöttünk.

Közben gyakoroltuk a hámozást, reszelést. Az ép almákat levittük a hűvös pincébe, így sokáig egészséges marad, osztályunk pedig még heteken át élvezheti a finom, ropogós gyümölcsöt.

Készítette: Milkovits Éva 7. osztály  

         

Mozdulj rá! – Játékos ügyességi sorverseny

Idén is megrendezésre került, ökoiskolai kereteken belül, a „Mozdulj rá!” elnevezésű, játékos ügyességi sorverseny az alsó tagozatos tanulóink részvételével! Ezzel a játékos sport délutánnal szerettük volna a gyermekekben felébreszteni az együtt mozgás örömét és a sportolás szeretetét, valamint lehetőséget biztositani számukra a sportszerű versenyzésre. Az ügyességi versenyen az óvodai csoporttól az ötödik osztályos tanulókig vettek részt a gyermekek, négy csapattal. Helyszínül pedig a Mocorgó terem szolgált.

A program közös bemelegítéssel kezdődött, amiben a gyermekek már nagy örömmel, lelkesedéssel és tenni akarással vettek részt. Minden feladatban ügyesen teljesítettek. Ilyen feladat volt a szlalom futás, páros lábon ugrálás a célig és vissza, a karikákon való átbújás és még sok más hasonló feladat. Végezetül a közös levezetésben, lazításban is örömmel vettek részt a gyermekek. A sorversenyt mindenki teljesítette, ügyesen és sportszerűen versenyzett. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre újra találkozunk!

 

Rum, 2017.10.04.

                                                                                                      

Elek Pálma

 

Zöld Hét

A Szociális Képességek Munkaközösség ebben a tanévben is megszervezte a Zöld Hét Projektet. Az Állatok világnapja alkalmából október első hetében 5 tanórán keresztül foglalkoztunk a rovarokkal. Az első óra a MOZGÁS NAPJA volt, amikor a tanulók testnevelés és mozgásnevelés óra keretében többek között a szitakötő, pók, szöcske, tücsök mozgását utánozták játékos keretek között. A második óra a KÉZMŰVESSÉG NAPJA elnevezést kapta. Ábrázolás- alakítás és technika órán szöcskét készítettünk újrahasznosított anyagokból. A harmadik óra az ÉNEK, ZENE, TÁNC napja volt. Gryllus Vilmos: Hangya című dalát dolgozták fel a tanulók a pedagógusokkal. A negyedik tanóra a MESE-VERS jegyében zajlott. Hugl Péter: Pisti, a füvészkerti pók című meséjének, illetve Mentovics Éva: A pók család szerencséje című versének dramatizálásával, feldolgozásával foglalkoztunk. Az ötödik órán célunk volt, hogy a tanulók figyelmét felhívjuk a ROVARVÉDELEM fontosságára. Természetes és újrahasznosított anyagok felhasználásával „Rovarhotelt” készítettünk.

A projekt hozzájárult tanulóink képességeinek fejlesztéséhez.  Fejlődött egyensúlyérzékük, gyors reagáló képességük, ritmusérzékük, hallásuk, nagy- és finommozgásuk, konstruáló képességük, mozgásuk összerendezettsége, improvizációs képességük, figyelmük koncentrációja, az emlékezetük, rövid távú memóriájuk. Segítette a programhét a szabályok elfogadásának tudatosítását, együttműködő képességük és a segítségnyújtás képességének pozitív irányú változását. Alakította bátorságukat a rovarokkal szemben, illetve segítette a metakommunikációs eszközök használatát, „dekódolását”.

 

Rum, 2017.10.13.

                                                                                   Zsoldos Tibor Lászlóné

                                                                                   Munkaközösség vezető

 

ÉFOÉSZ – Megyei sportnap

 

Idén első alkalommal került megrendezésre az ÉFOÉSZ és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által közösen megrendezett megyei sportnap. A helyszínt az Aranyhíd-EGYMI biztosította és Dr. Puskás Tivadar Polgármester Úr nyitotta meg a programot. A rendezvényen öt vas megyei intézmény, hét csapattal indult.

A verseny alkalmával tíz feladatban mérhették össze ügyességüket a gyermekek. A sportnap jó hangulatban telt, gyermekeink nagyon okosan és ügyesen vettek részt a feladatokban. Végezetül a hét csapatból a negyedik helyezést értük el. A gyermekek névre szóló emléklappal és hatalmas tábla csokival, a sportszakkör pedig egy ping-pong labda és ütőszettel lett gazdagabb. 

 A szervezők a program alkalmával, hangsúlyozták, hogy hagyományt szeretnének teremteni a programmal. Ezzel az elgondolással mi is egyet értünk és szívesen veszünk részt rajta a jövőben is.

 

Elek Pálma Magdolna

Halas – filmes projekt

Két nap élményfilmezés

Rum-Kastély EGYMI és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár az elmúlt években több alkalommal szervezett közös programot, több ízben volt kiállításunk a szombathelyi intézményben, s több könyvtári rendezvényre is ellátogattunk a diákokkal. A Média Szakkör munkássága is nyitott könyv évek óta a könyvtár dolgozói számára. Talán épp emiatt valósulhatott most meg a kétnapos csoda.

2017. október 9-10-én Boros

Ferenc, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársa, számos díjjal jutalmazott független filmes alkotó látogatott el hozzánk, nem kisebb céllal, minthogy irányításával kisfilmet készítsenek a diákok.

Feri bácsi hétfő délelőtt a filmkészítés elméletébe adott betekintést Rum-Kastély Média Szakkörös diákjainak. Mesélt nekik a plánokról, a helyes képbeállításokról. A diákok számára ismert és kedvelt filmekből mutatott képeket, melyekhez kapcsolódó kérdéseire lelkesen és okosan válaszoltak a kis filmesek. A filmes alapok után következett a forgatókönyv kidolgozása, sziporkáztak az ötletek, hamar összeállt, hogy miről fog szólni a kisfilmünk. Nem is tétlenkedtünk sokat, ebéd után kezdetét vette a forgatás. Előbb az iskolában, majd a Zsennyei Fish Farm Horgásztónál rögzítették a Média Szakkörös lányok a jeleneteket. Hol volt eközben a 8 filmes fiú? A film címe megadja a választ: Ha 8 fiú horgászik… Nem is árulok el a történetről többet, csupán még annyit, hogy a fordulatokban gazdag kisjátékfilm utolsó képkocáiban a lányok is megmutatkoznak, kisegítve a fiúkat a konyhában. A konyhai jeleneteket kedd délelőtt az intézmény tankonyhájában rögzítettük.

Az elkészült film bemutatójára 2017.

október 10-én délután került sor. Vidám, kedves, nagyszerű alkotás lett a végeredmény. A diákok és Feri bácsi munkáját az iskola részéről Barbi néni és Szilvi néni segítette.

Köszönjük a zsennyei Fish Farm Horgásztónak a helyszín biztosítását, Rum-Kastély EGYMI-nek és a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárnak a támogatását.

Kiemelt köszönjük Boros Ferenc hozzá(nk)állását, segítségét, szaktudását és vidámságát!

A kisfilm hamarosan elérhető lesz honlapunkon!

Ihász-Kozmor Barbara

          

 

           
     

 

Eseménynaptár
<< feb 2018 >>
hkscpsv
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Események